Disclaimer

Deze website, alsmede de inhoud van deze website (de informatie) is eigendom van Call-Train. De informatie op deze website is voor iedereen toegankelijk. Hoewel Call-Train zich er voor inspant dat de informatie op deze website juist en volledig is, geven zij terzake geen enkele garantie. Call-Train en medewerkers, zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade (direct of indirect) die het gevolg is van of in verband staat met het gebruik of het (gedeeltelijk) niet kunnen gebruiken van de informatie en/of de website. Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites zijn eigendom van en/of worden beheerd door derde partijen, waarover Call-Train geen controle heeft. Call-Train is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid en volledigheid van (de inhoud van) deze andere websites, noch voor beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. Call-Train behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website.

Met vriendelijke groet,
Jos Sijstermans

Wij hebben een licentie voor de foto's welke worden weergegeven op onze website.

Hoofdvestiging

Pingerweg 22 B
6361 AL Nuth
Navigatie via: Eijkenderweg 25, Nuth

Tel: 045 - 4040000

Nevenvestiging

Ceresstraat 1
4811 CA Breda

LinkedIn

Volg Call-Train op LinkedIn